Najava: Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja (10.a3.1); Ograničeni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 19.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Iznosi sredstava €: 75.106.000
Prijavitelji: Ostalo

Cilj: unaprjeđenje infrastrukture s ciljem uspostave mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u suradnji s gospodarskim i civilnim sektorom koja će omogućiti provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično), a u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te suradnja sa sličnim centrima u Europskoj uniji.

 Prihvatljive aktivnosti

​Ciljana ulaganja u infrastrukturu strukovnih praktičnih centara obuhvaćaju aktivnosti:
– građevinski radovi rekonstrukcije, obnove, dogradnje i adaptacije prostora regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima za pružanje modernog i visoko kvalitetnog obrazovanja i obuke;
– nabava specijalizirane opreme za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za provođenje praktične nastave i razvoj inovacija (npr. oprema za radionice, laboratorije, nabava moderne tehnologije, specijalizirane informatičke opreme i softvera, alata, strojeva, IKT, specijalizirane didaktičke oprema i drugih pomagala…);
– edukacija vezana uz specijaliziranu opremu potrebnu za provođenje praktične nastave i razvoj inovacija usluga koju pruža dobavljač opreme ili podugovoreni stručnjaci;
– nabava opreme za prostorije regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (kao što je informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika…);
– priprema projektne i tehničke dokumentacije (npr. građevinski / arhitektonski projekti, revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, izrada projektne prijave i obrasca A);
– stručni nadzor radova;
– priprema i provedba javne nabave;
– upravljanje projektom;
– financijska revizija projekta;
– promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja;
– aktivnosti koje promiču: ravnopravnost žena i muškaraca i zabranu diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom, održivi razvoj.

Prihvatljivi korisnici:

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 647.788.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 3.800.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore iznosi 85%.

Indikativni datum objave Poziva je 2. listopad 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.