Aktualno

Najava obustave poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
  • Objavljeno:
  • 12.10.2017.

Vrijednost do sada zatraženih bespovratnih potpora, temeljem zaprimljenih prijava na Trajno otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01, danas 12. listopada 2017.g. dosegnuo 1.461.967.241,56 HRK, što čini 195% ukupno raspoložive alokacije Poziva. Obzirom da je Uputama za prijavitelje propisano da se Poziv obustavlja na određeno vrijeme, između ostalog, najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na ukupno raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a, ovim putem najavljuje se njegova skora obustava.

Cilj ovog Poziva je podržati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuju u okviru ovog Poziva je 748.000.000,00 HRK.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/