Primjeri projekata - strukturni fondovi

Kohezijski fond

  Nova autocesta u Rumunjskoj

Cohesion fundIzgradnja četvero-tračne autoceste između Orastie i Sibiu smanjiti će vrijeme putovanja i broj nesreća te pružiti lokalnom stanovništvu lakši pristup do Rumunjske cestovne mreže.
Novih 85 km protezat će se od graničnog prijelaza županijske ceste br. 705 do raskrižja županijske ceste br. 406b. Autocesta Orastie-Sibiu postati će sastavni dio trans-europske prometne mreže (TEN-T) koja ima za cilj poboljšati prometnu povezanost tako da ljudi i roba mogu lakše kolati između država članica EU.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
600.180.280,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
510.180.238,00 eura


Nova cesta i most u Poljskoj

Cohesion fundIzgradnja 4,1 km državne ceste br.1 uključujući 540 m dugog mosta preko rijeke Visle u gradu Torunu, skratit će vrijeme putovanja, smanjiti nesreće te smanjiti emisiju štetnih plinova. Projekt se odvija na trans-europskom koridoru (TEN-T) u središnjoj Poljskoj koja ima za cilj poboljšati prometnu povezanost tako da ljudi i roba mogu lakše putovati između država članica EU. Tijekom faze provedbe, ovaj projekt će generirati 2.573 novih radnih mjesta. Grad Torun će snositi troškove održavanja cesta nakon završetka.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
139.651.241,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
116.538.961,00 eura


  Rekonstrukcija prometne mreže na Malti

Cohesion fundRekonstrukcija i nadogradnja pet sekcija cestovne mreže na Malti i Gozu poboljšati će povezanost na Malteškim otocima kako u domaćem tako i internacionalnom smislu.
Svih pet sekcija potpada pod trans-europsku transportnu mrežu. Osim boljih uvjeta za vozače motornih vozila, korist će imati i pješaci, biciklisti te korisnici javnog prijevoza. Rekonstrukcija cesta omogućiti će i brži transport roba i usluga kroz Malteške luke. Kada govorimo o statističkim pokazateljima predviđa se da će broj prometnih nesreća pasti za 10% dok će se putovanje skratiti za 5 minuta.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
57.588.381,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
48.950.124,00 eura


  Nova autocesta u Poljskoj kao zalog prosperiteta

Cohesion fundIzgradnjom nove dionice autoceste u središnjoj Poljskoj, poboljšati će se prometni tokovi, smanjiti vrijeme putovanja te stopa nesreća. Smanjiti će se onečišćenje te poboljšati položaj regije u vidu gospodarskog razvoja i konkurentnosti. Ovim projektom izgradit će se 144 km autoceste A1 između Toruna i Lodza. Gradnjom autoceste očekuju se vremenska uštede u prijevozu putnika u ekvivalentnom iznosu od 334.840.279 € godišnje. U transportnom prijevozu u iznosu od 67.906.031 €. Očekuje se da će projekt otvoriti 25.000 novih radnih mjesta tokom implementacije te 205 radnih mjesta nakon što se autocesta otvori.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
1.874.804.675,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
1.253.497.030,00 eura


Izgradnja autoceste u Sloveniji

Cohesion fundProjekt predviđa izgradnju četiri traka autoceste na dionici Beltinci – Lendava ukupne dužine 17 km, što će doprinijeti završetku autoceste Kopar – Lendava. Autocesta bi trebala dodatno učvrstiti trans-europski pravac između Barcelone i Kijeva.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
116.458.864,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
41.625.251,00 eura


  Zbrinjavanje otpadnih voda, Rumunjska

U studenom 2010. EBRD je odobrila 200 milijuna eura za sufinanciranje projekta zbrinjavanja otpadnih voda u Rumunjskoj, uz EU kohezijski fond. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete pitke vode u Rumunjskoj i usklađivanje zbrinjavanja otpadnih voda s dobrom praksom i legislativom EU. Otkad je projekt odobren, pokrenuto je 12 pod-projekata. Kad se ovi projekti potvrde ukupna svota od 200 miliona će biti potpuno upotrebljena. U svijetlu  veličine i potraživanja projekta očekuje se novih 130 miliona eura za provedbu ovog kohezijski sufinanciranog projekta. 100 milioa će otići na sufinanciranje zbrinjavanja otpadnih voda i projekata povezanih s vodnim menadžmentom a ostalih 30 miliona na financiranje energetske efikasnosti i zelenih investicija u sklopu dogovorenog okvirnog projekta.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
330.000.000,00  eura
Iznos sufinanciran od strane EU i EBRD:
330.000.000,00 eura


  Unapređenje vodovodnog sustava u regiji Severozapad, Češka Republika

Ovim je projektom produžen i infrastrukturno unapređen postojeći sustav odvoda otpadnih voda na području gradova Cheba (31 235 stanovnika) i Mariánske Lázně (5 339 stanovnika). Posljedica je provedenog projekta smanjenje zagađenja i eutrifikacije („zagađenje nutrijentima“, ugrožava ravnotežu eko sustava) površinskih voda čime se značajno podigla kvaliteta života u ovom kraje i otvaranje 300 novih radnih mjesta.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
21.965.548,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
15.414.543,00 eura


  Turistički menadžment u područjima posebne zaštite okoliša, Latvija

Područja naročite bioraznolikosti u Latviji trpe negativne posljedice uznapredovalog turizma u ovoj Pribaltičkoj državi. Sredstvima iz kohezijskog fonda su se obnovile pješačke rute, odmorišta, znakovi na pješačkim stazama, upute i edukativne stanice, parkirališta, vidikovci i informacije o provedenim aktivnostima u sklopu projektu Natura 2000 u Latviji.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
823.600,00 eura


  Sustav grijanja za čišći životni okoliš u Temišvaru, Rumunjska

Gradska vlast lokalne samouprave Temišvara je, svjesna mogućih ušteda energetskom učinkovitošću, odlučila nadograditi postojeći gradski sustav grijanja na toplane infrastrukuturnim unapređenjem. Postojeći sustav grijanja na toplane opskrbljuje 224 360 stanovnika grada i najveći dio državnih i javnim ustanova. Ovim će se programom unaprijediti kvaliteta zraka, omogućiti uštede lokalnim vlastima te otvoriti 197 novih radnih mjesta.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
58.346.700,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
27.131.200,00 eura


  Novi dunavski most za ubrzanje međunarodnog prometa, Rumunjska i Bugarska

Novoizgrađeni most koji premošćuje rijeku Dunav duž 430 km granice između Rumunjske i Bugarske otvoren je 2011. godine. Most će pospješiti cestovni i željeznički promet, a posljedično tomu i trgovinu između Srednje, Jugoistočne Europe i Turske Pan-europskim prometnim pravcem. Ovo je odličan primjer bilateralne suradnje potpomognute europskim sredstvima iz Kohezijskog fonda, koja je rezultirala izgradnjom mosta dužine 1 440 m te dodatnog, 1 040 m dugog prilaznog željezničkog mosta.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
226.000.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
70.000.000,00 eura


  Bolja prometna povezanost s Crnim morem, Bugarska

Autocesta A1, tzv. „Trakijska autocesta“, povezuje povezuje glavni grad Sofiju s Crnim morem te čini Trans europski transkportni koridor VIII koji se povezuje Albaniju i Makedoniju s crnomorskim lukama. Ovim će se projektom dovršiti posljednjih 115 km autoceste od Stare Zagore do Karnave. Posljedice ovog projekta će se očitovati u bržem putovanju prometnicama, očekivanim povećanjem brzine prometovanja s 68 km/h na 105 km/h i posljedično smanjenjem vremena vožnje na 48 minuta.

Program:
CF (Cohesion Fund), 2007. – 2013.
Ukupni proračun:
357.724.490,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
286.179.590,00 eura


Operacija H2O u Portugalu

Cilj projekta je izgradnja novog sustava za distibuciju i pročišćavanje vode u borbi protiv zagađenja i suše. Regija Alto Zezere e ZOO dijeli iste probleme kao i ostatak zaleđa Portugala: mala gustoća naseljenosti, visoka prosječna starost i nedostatak kvalificiranih mladih ljudi. Do nedavno je takva situacija povezivana s neadekvatnim upravljanjem vodom, razlomljene distribucijske mreže i nedostatak infrastrukture što je dovelo do manjka kvalitetne pitke vode u regijama koje su podložne sušnim razdobljima. Projektom se želi osigurati potreba za vodom lokalnog stanovništva i smanjiti nastala onečišćenja i osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prihvatljivih tarifa. Očekuje se sustav koji će imati kapacitet od 107 200 m3 vode po danu što će osigurati pitku vodu za 290 000 stanovnika i kapacitet pročišćavanja 54 000 m3 korištetne vode. Projekt je imao brz učinak na kvalitetu života i društveno-ekonomski razvoj. Do sada je zaposleno 100 ljudi a očekuje se zapošljavanje još oko 30 ljudi. Tijekom početnih faza projekta vezanih uz studije, izgradnju, upravljanje bilo je otvoreno 2500 novih radnih mjesta.

Program:
CF (Cohesion Fund)
Ukupni proračun:
154.853.000,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
98.830.000,00 eura


  „Waste not, want not“ u Bugarskoj

U sklopu velikog nacionalnog nastojanja da se zamjene postojeća odlagališta, Bugarska je izgradila pet novih regionalnih odlagališta čvrstog otpada. Ključni cilj je izgraditi ili rekonstruirati ragionalna odlagališta kako bi se smanjila mreža od trenutačnih 700 odlagališta na 56 novih odlagališta. Cilj projekta je uskladiti upravljanje otpadom sa europskim propisima i bugarskom regulativom i time izbjeći potencijalnu štetu na okoliš od starih neregularnih odlagališta. Daljnji cilj je bio smanjenje zagađenja u Dunavu i u Crnomorskom slivu, zatvaranje nekih od najstarijih i najvažnijih odlagališta te rehabilitirati bivša odlagališta. Kao rezultat petogodišnjeg projekta otvoreno je 100 radnih mjesta u operativnoj fazi. Zatvorena su stara odlagališta i poboljšana je kontrola gospodarenja otpadom. Omjeri recikliranja i ponovne upotrebe materijala su porasli i više je organiziranih prikupljanja otpada i prijevoza.

Program:
CF (Cohesion Fund), srpanj 2003. – prosinac 2008.
Iznos sufinanciran od strane EU:
44.190.000,00 eura


  Zatvaranje starih odlagališta zauvijek u Malti

Tri zatvorena odlagališta u Malti su sanirana i obnovljena a ovim projektom će se financirati propisno pokrivanje odlagališta  tako da se kasnije mogu koristiti na nove načine uključujući i rekreaciju za stanovnike. Sanirana odlagališta pokrivaju područje od 370 000 m2 ne samo da su postala ljepša kroz uređenje okoliša već  doprinose i borbi protiv potencijalnih zdravstvenih i ekoloških problema. Krajnji korisnici projekta su lokalni stanovnici i mnogobrojni turisti na Malti,poboljšat će se kvaliteta zraka i podzemnih voda te će se osigurati platforma za budući razvoj područja za odmor i rekreaciju. Očekuje se otvaranje 80 novih radnih mjesta tijekom faze implementacije i 24 tijekom operativne faze.

Program:
CF (Cohesion Fund),2007.-2013.
Ukupni proračun:
26.224.400,00 eura
Iznos sufinanciran od strane EU:
22.290.700,00 eura