Pregled svih natječaja

Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 13.044.889

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 15.09.2017.

Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 22.12.2017.
Iznosi sredstava €: 5.000.000

Specijalističko usavršavanje doktora medicine UP.02.2.1.02. Ograničeni poziv

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Iznosi sredstava €: 25.000.000

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 01.12.2017.
Iznosi sredstava €: 20.000.000

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku KK.03.2.1.09

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 5.000.000

Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 53.453.333

CEF Telecom – Treći poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 28.11.2017.
Iznosi sredstava €: 24.000.000

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 01.10.2017.
Iznosi sredstava €: 3.333.360

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04; Otvoreni poziv

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Iznosi sredstava €: 10.666.666