Aktualno

60 godina Ugovora iz Rima – Gdje se EU nalazila 1957. g., a gdje danas?
  • Objavljeno:
  • 29.03.2017.

Dana 25. ožujka 1957. g.  potpisan je Rimski ugovor između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik (Belgije, Francuske, Italije, Nizozemske i Njemačke) o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju. Europska ekonomska zajednica imala je za glavni cilj izgradnju carinske unije putem zajedničkog tržišta sa slobodnim kretanjem ljudi, roba, usluga i kapitala te stvaranja uvjeta za blagostanje i stabilnost europskih građana. Sve navedeno se dogodilo prije točno 60 godina kada su postavljeni prvi temelji za Europu kakva je danas.

eu dč tablica 11

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija danas promiče mirnu suradnju, poštovanje ljudskog dostojanstva, slobodu, demokraciju, jednakost i solidarnost europskih nacija i naroda te gleda na bolju budućnost Europe. U nastavku slijedi pregled nekih od značajnijih događaja koji su oblikovali današnju Europsku uniju.

tablica 2

Europska komisija u čast održavanja 60. Obljetnice od potpisivanja Rimskog ugovor stvorila je galeriju od 60 fotografija koje ilustriraju projekte koji su sufinancirani putem glavnog investicijskog programa Europske unije: programa Regionalne politike EU-a. Odabrani projekti predstavljaju kretanje gospodarstva, bilo da se odnose na prometnu infrastrukturu, podršku malim i srednjim poduzetnicima, urbani razvoj, istraživanje i razvoj, pametno gospodarenje energentima, ulaganje u obrazovanje i prateću infrastrukturu, programe međuregionalne suradnje, svaki od njih za cilj ima poboljšanje kvalitete života građana. Pregled svih projekata možete vidjeti ovdje.

Na listi su se našla i dva hrvatska projekta sufinancirana iz fondova EU:

- Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina;

- Proširenje i nadogradnja sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u Slavonskom brodu.

Budućnost Europe

Europska komisija predstavila je 1. ožujka 2017. g. Bijelu knjigu koja navodi pet scenarija, od kojih svaki nudi uvid u moguće stanje Unije do 2025. g. ovisno o tome što će Europa odabrati. Scenariji obuhvaćaju niz mogućnosti i služe kao ilustracija. Jedan ne isključuje drugi, a nisu ni konačni:

- Ne odustajemo (EU27 usredotočuje se na ostvarivanje svojeg plana pozitivnih reformi);

- Samo jedinstveno tržište (EU27 postupno se okreće samo jedinstvenom tržištu);

- Oni koji žele više, čine više (EU27 omogućuje državama članicama koje to žele da u određenim područjima više surađuju);

- Činiti manje, ali učinkovitije (EU27 usredotočen je na bolje i brže ostvarenje rezultata u određenim područjima politika, dok u drugima čini manje);

- Zajedno činimo mnogo više (države članice odlučuju u svim područjima politika mnogo više surađivati).

Bijelom knjigom trebala bi se pokrenuti rasprava s građanima o tome kako bi se Europa trebala razvijati u predstojećim godinama. Obljetnica 60 godina od osnivanja gleda se kao početak procesa zajedničkog odlučivanja 27 država članica EU-a o budućnosti Unije. Europska komisija pridonijet će toj raspravi u mjesecima koji slijede nizom dokumenata za razmatranje o sljedećim temama:

- razvoj socijalne dimenzije Europe;

- produbljenje Ekonomske i monetarne unije na temelju izvješća petorice predsjednika iz lipnja 2015;

- iskorištavanje globalizacije;

- budućnost europske obrane;

- budućnost financija EU-a.

Šefovi država ili vlada EU usvojili su na 60. godišnjicu potpisivanja ugovora o osnivanju Unije u Rimu, Rimsku deklaraciju, novi dokument koji daje političke, programske smjernice za utvrđivanje budućih nužnih promjena u ustrojstvu i politici u svim sektorima Unije, koje je u Bijeloj knjizi predložila Europska komisija.

Izvor: http://ec.europa.eu/